Vysokovibrační esence ISIS
Blog

Gaia, Isis, Solar Logos a Rainbow ... vysokovibrační, duchovní a archetypální esence. Každá z nich vznikla na jiném místě planety. Jejich působení může účinně podpořit vaši duchovní práci.Tématem esence Isis je naděje a povznesení. Umožňuje nám cítit a uvědomovat si ochranu a lásku Božského Ženství, okolo nás i v nás samých. Můžeme ji načerpat, abychom se posílili a vyživili, zejména v obtížných časech, když cítíme nejistotu a úzkost.

Mnozí z nás si nesou stará a hluboká zranění. Tato Esence nám pomůže se k těmto zraněným částem dostat, uvolnit je a uzdravit. Naše emocionální bolest a místa plná negativity pocházející z toho, že jsme prožili trauma, mohou být transformována a uzdravena – je to obrovský posun na velmi hluboké úrovni duše.

Božská Matka nás vyzývá, abychom umožnili lásce vyléčit tato hluboká, dlouho skrytá místa nebo emocionální zranění. Mohly vzniknout díky tomu, co se stalo v dětství nebo průběhu našeho života, ale mohou pocházet i z minulých životů. Mnozí z nás zažili kruté časy – válku, genocidu, nedostatek lásky. K některým zraněním může dojít i během inkarnace, při sestupu ducha skrze dimenze, tak jak přijímá podobu v tomto fyzickém světě.
Je tu mnoho pracovníků světla, kteří trpí následkem těchto emocionálních zranění, ale kteří jsou schopní se od nich oddělit, oddělit tyto části, aby mohli dál pracovat a být ve službě. Tyto oddělené části si mohou přivolat zpět, pokud jsou dostatečně silní nebo s pomocí Esence Isis.


Pozitivní výsledky užívání Esence Isis

  • Umožňuje cítit přítomnost, ochranu a lásku Božského Ženství
  • Osvětluje naše vnitřní temné komnaty, kam si ukládáme bolest a utrpení
  • Přináší naději a pozdvihuje
  • Nahrazuje naše zraněné části láskou a odvahou
  • Pomáhá přitáhnout si a využít energii lásky v okamžicích úzkosti, nejistoty a neklidu
  • Umožňuje nám spojit se a uvolnit zranění naší duše, jež pocházejí ze spirituálního světa v těchto i minulých životech
  • Transformuje místa plná negativity vzniklá díky traumatu
  • Integruje jakékoliv oddělené, emocionálně odříznuté části nás samých
  • Pomáhá uzdravit místa plná emocionální bolesti 


Užívání: 7 kapek dvakrát denně, ráno a večer, minimálně po dobu 14 dní


„Esence Isis byla vytvořena 25. dubna 2014. Isis byla vždy ztělesněním Božského Ženství a všech Bohyní. Tato Esence byla vyvrcholením mé první cesty do Egypta, která mě energeticky připravila na tvorbu této Esence. Díky vojenskému převratu zde bylo velmi málo zahraničních turistů a měl jsem tak velké soukromí, když jsem navštěvoval posvátná energetická místa, svatyně a prastaré egyptské chrámy, abych meditoval.

Skrze channelling, který probíhal s pomocí vysoce uznávaného a ověřeného média, jsem se dozvěděl, že Isis si přeje skrze mě přinést a vytvořit Esenci Isis. Poté, co pronesla: „Toto jsou vody Nového Života, moje požehnání se vlévá do těchto vod, můj synu“, požehnala Isis nádoby s vodou, které jsem měl připravené. Byl to jeden z nejhlubších zážitků v mém životě. Cítil jsem se velmi povzneseně a zároveň pokorně v přítomnosti Božského Ženství, Božské Matky, Isis. Její energie proudila do nádob s vodou a byla všude kolem mě. Byla zde přítomná obrovská síla lásky. Měl jsem slzy v očích a cítil jsem velikou vděčnost za to, že mi byl nabídnut a svěřen tak vynikající léčivý dar v těchto obtížných časech.“ S láskou a úctou, IAN WHITE

Pozitivní zkušenost s užíváním esence Isis:

„Když to mám úplně zjednodušit, tak mi Isis otevřela celé téma toho, co to znamená být ženou. Do té doby mě to dost míjelo jako něco asi ne tak podstatného. Celou tu dobu to téma ženství doprovází téma zneužití, traumatu a jeho léčení. Isis mi moc pomohla, jako kdyby mi otevřela dveře.“

Děkuji, Iva